Camping Bakkum

Camping Bakkum

Camping Bakkum

De Kennemer Duincampings (KDC) is de naam waaronder drie prachtige duincampings zich profileren.
Op elke Kennemer Duincamping vormen de campingmanager, het hoofd receptie en het hoofd technische dienst het management team. Zij worden tijdens de winterperiode bijgestaan door circa 30 medewerkers en in de loop van het seizoen loopt dit op tot 150 medewerkers tijdens het hoogseizoen verspreid over de 3 campings.
De medewerkers op de drie campings worden ondersteund door een zestal stafmedewerkers en de Algemeen Manager KDC. De stafmedewerkers zijn specialisten op de verschillende gebieden; Human Resources, Administratie, Recreatie en Marketing.