Het oude gemaal

Het oude gemaal

Het oude gemaal

Om het ontstaan van de polder Heerhugowaard in een goed historisch perspectief te zetten, moeten wij ver teruggaan in de tijd. Het “Hollands Noorderkwartier” heeft een zeer jonge geschiedenis en is gevormd na de laatste ijstijd, 10.000 jaar geleden. Door de stijging van de zeespiegel vormden zich strandwallen, waarachter de binnenzee verzoette door aanvoer van rivierwater; er vormde zich hoogveen.