OER-IJ

OER-IJ

OER-IJ

In de Regio Alkmaar stroomde duizenden jaren geleden het Oer-IJ. Een grillige vertakking van de Rijn, die bij Castricum in zee uitmondde. Onderweg in de bus rijden we door dit prachtige landschap en laten gidsen zien wat je nog kunt terugzien van de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis .