Omgekeerde integratie op Landgoed Willibrordus

Omgekeerde integratie op Landgoed Willibrordus

Omgekeerde integratie op Landgoed Willibrordus

Het beeld over mensen met psychiatrische klachten is nog altijd vertekend. Daarom is tien jaar geleden stichting De Buitenkans opgericht. Door activiteiten en evenementen te organiseren op Landgoed Willibrordus wordt de kennis over psychiatrie vergroot, de drempel om er over te praten verlaagd en inclusiviteit bevorderd.

Hoewel het landgoed nog steeds een tijdelijk thuis is voor circa 300 mensen met ernstige psychiatrische klachten, hebben veel gebouwen een nieuwe bestemming gekregen. Zo huisvest het hoofdgebouw, het voormalig psychiatrisch ziekenhuis, nu circa 100 bedrijven, is de voormalige bedrijfskantine omgetoverd tot restaurant ‘Keuken met Karakter’, zit in de oude keuken nu een kaasmakerij en is de varkensstal een prachtige theeschenkerij met galerieruimte. Ook is er een VVV Informatiepunt op het terrein gevestigd. Nico Adrichem, oprichter van de stichting: ‘Het doel van onze activiteiten is een pleisterplaats te realiseren die omgekeerde integratie bevordert. Op het landgoed ontmoeten onze cliënten mensen van buitenaf en maken bezoekers kennis met onze cliënten.’

Door de herbestemming zijn veel interessante activiteiten gestart, waardoor er op het landgoed veel te beleven valt. Dorien Kotterman, voorzitter van de stichting: ‘In onder andere de theeschenkerij, het restaurant, de kaasmakerij en de fruittuin werken cliënten samen met vrijwilligers. In onze galerie tonen we altijd het werk van iemand mét en iemand zonder psychiatrische klachten. Wie het werk gemaakt heeft is niet te zien, om aan te geven dat er ook geen verschil is.’

Verhalenkamer

Landgoed Willibrordus heeft ook een eigen museumkwartier. Nico: ‘De verhalenkamer werkt hiervoor samen met het Toverlantaarn museum, het Historisch museum Heiloo en het Archeologisch museum Baduhenna. Onder het culturele aanbod viel de afgelopen drie jaar ook cultuurfestival ‘Willibrordus draait door’. Voor deze en andere evenementen, zoals diverse markten, de Avondvierdaagse, high tea’s met live muziek en verschillende wandeltochten, werken we samen met organisaties uit de omgeving. Door een divers aanbod is Landgoed Willibrordus heel aantrekkelijk voor bezoekers. Ons uitgangspunt hierbij is altijd dat onze cliënten er ook voordeel van hebben.’

Buiten

Door corona is er dit jaar veel veranderd. Dorien: ‘Wat niet verandert is onze zorg voor de cliënten van het landgoed. Juist in deze tijd van thuisblijven en afstand houden ligt voor deze mensen een sociaal isolement op de loer. Daarom laten wij verschillende activiteiten zo goed als mogelijk doorgaan. In ‘Keuken met Karakter’ is een pop-up store gerealiseerd, waar mensen onder andere op het landgoed gemaakte producten kunnen kopen. Daarnaast focussen we ons op activiteiten die nu wel mogelijk zijn. Over ons landgoed lopen verschillende fiets- en wandelroutes en worden doorgaans diverse tochten georganiseerd zoals de bloesem- en bollentocht. We werken de afgelopen maanden veel in de natuur om het landgoed nog groener te maken, zoals met het project ‘een Groene Brug’, opgestart in samenwerking met het Oranjefonds. Begin november heeft de groenploeg op het terrein bollen geplant. De scouting heeft aan de overkant van de weg hetzelfde gedaan, zodat dit pad er in het voorjaar prachtig bijstaat. Daarnaast hebben we bij de oude begraafplaats gerenoveerd. Dit is nu onze ‘Oase van Rust’. Hier is ook een Labyrint aangelegd en komt er een speciale bomenwandeling met beschrijvingen over hun ‘funeraire’ symboliek, zoals de altijd groene taxus staat voor het eeuwige leven.’

Nieuwe ontwikkelingen

Ook in coronatijd zit de stichting niet stil. Dorien: ‘Nu activiteiten en evenementen geen doorgang kunnen vinden, hebben we gezocht naar activiteiten die wél mogen. We zijn gekomen tot een tentoonstelling in de buitenlucht met als thema ‘Willibrordus door de eeuwen heen’. Daarnaast komen er in december digitale luisterpalen op het landgoed. Enerzijds om het verhaal van het landgoed te vertellen dat rijk is aan cultuur en historie, anderzijds om meer over de natuur van het park te vertellen, waaronder de bloeiende bermen, fruittuin, imker en biodiversiteit. Op die manier proberen we verschillende doelgroepen te bedienen. Een nieuw ontwikkelde digitale wandelkaart geeft goed inzicht in alle mogelijkheden die dit prachtige landgoed biedt.’

‘Rode draad in alle activiteiten en evenementen is de liefde voor de mens, met of zonder psychiatrische klachten. Door die groepen samen te brengen, zorgen we voor meer bekendheid en meer begrip. Die drijfveer zorgt er ook in coronatijd voor dat we met creatieve oplossingen komen’, besluit Dorien.

Voor meer informatie: www.landgoedwillibrordus.nl